• RIASZTÁSOK

  Olyan rendellenes esemény előfordulása esetén, amely befolyásolja a készülék működését, az áramköri kártya egy biztonsági rendszert léptet működésbe. Legtöbb esetben ez megszakítja a mosogatási ciklust. A készülék memóriája tárolja az utolsó három riasztást.

  Egy szervizszakember a csak számára elérhető különleges eljárással elő tudja hívni a memóriában tárolt összes riasztást. A felhasználónak azonban csak a négy legutóbbi riasztás jelenik meg a kijelzőn. Egy riasztás esetén a kijelzőn megjelenik a hibakód, valamint egy ismétlődő hangjelzés (sípolás) is hallható (csak bizonyos modelleknél).


  1. A riasztások táblázata


   Riasztás típusa


   Kód

   Megjelenik a felhasználónak?


   A riasztási helyzet leírása


   Készülék állapota


   Lehetséges okok


   i10


   image   IGEN

   Vízbetöltési idő túllépése

   A nyomáskapcsoló nem áll vissza zárt (TELE) állásba 90 másodperc statikus töltés után, vagy pedig egyszer sem vált TELE állásba a dinamikus, 2800 f/p sebességű töltés első 60 másodperce alatt.


   A vízleeresztő szivattyú bekapcsol, majd a ciklus leáll.


   Zárva van a vízcsap; túl alacsony a víznyomás; meghibásodott a töltő mágnesszelep vagy valamelyik vezetéke; elzáródott a nyomáskapcsoló hidraulikus vezetéke; meghibásodott a szintszabályozó nyomáskapcsoló vagy valamelyik vezetéke; meghibásodott a nyák (zárlatos a mágnesszelep triak egysége).


   i20


   image   IGEN

   Vízleeresztési idő túllépése

   A nyomáskapcsoló nem áll vissza ÜRES állásba két vízleeresztési szakasz – 120 másodperc – után. (**)


   A vízleeresztő szivattyú bekapcsol, majd a ciklus leáll.

   Elzáródott a lefolyórendszer; a vízleeresztő szivattyú leállt vagy

   elakadt (idegen tárgy szorult bele); a szintszabályozó nyomáskapcsoló TELE (1-3) állásban leblokkolt; elzáródott a nyomáskapcsoló hidraulikus vezetéke; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott a nyák.


   i30


   image   IGEN


   A túlfolyásgátló eszköz aktiválása

   Bekapcsol a vízleeresztő szivattyú.


   A ciklus félbeszakad, és bekapcsol a vízleeresztő szivattyú.

   Víz szivárog az üstből, a lefolyó szerelvényből vagy valamilyen csatlakozásnál (szivattyú, felső szórókar vezetéke stb.); a lebegő érzékelőt valami mechanikusan blokkolja; meghibásodott a mikrokapcsoló; a töltő mágnesszelepet valami mechanikusan blokkolja; meghibásodott a nyák (zárlatos a mágnesszelep triak egysége); meghibásodtak a vezetékek.


   i50


   image   NEM


   Zárlatos a motor triak egysége A mosogatószivattyú maximális sebességen működik.

   A készülék vizet tölt be a

   meghatározott szintig (ha szükséges), kikapcsolja a többi aktuátort, megszakítja a ciklust. A mosogatómotor maximális sebességen működik, és megjelenik ez a hibakód.


   Meghibásodott a nyák.


   i60


   image   IGEN


   Túlmelegedés

   A hőmérséklet túllépte a 78°C-ot.


   A ciklus félbeszakad, és bekapcsol a vízleeresztő szivattyú.

   Meghibásodott a fűtőelem; aktiválódott a biztonsági hőkapcsoló; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott az NTC érzékelő (gyenge a hőátmenet); gyenge a vízáramlás az üstben; meghibásodott a mosogatószivattyú (levált a lapát); meghibásodott a nyák.

   (**) Ha a készülékben egyáltalán nincs víz (megfelelő vízleeresztés), de a hibakód mégis megjelenik, ellenőrizze a fűtőelemet (lehetséges diszperzió) és a zavarszűrőt.


   Riasztás

   típusa


   Hibakód

   Megjelenik a felhasználónak?


   A riasztási helyzet leírása


   Készülék állapota


   Lehetséges okok


   i60


   image   NEM


   Fűtési idő túllépése

   A készülék hárompercenként ellenőrzi a hőmérsékletet, és minden

   alkalommal nagyobb értéket kell kapnia.


   A program fűtés nélkül folytatódik (a mosogatás eredménye valószínűleg nem lesz megfelelő).

   Meghibásodott a fűtőelem; aktiválódott a biztonsági hőkapcsoló; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott az NTC érzékelő (gyenge a hőátmenet); gyenge a vízáramlás az üstben; meghibásodott a mosogatószivattyú (levált a lapát); meghibásodott a nyák.


   i70

   image   NEM


   Zárlatos vagy nyitva van az NTC érzékelő

   A program fűtés nélkül folytatódik (a mosogatás eredménye valószínűleg

   nem lesz megfelelő).


   Meghibásodott az NTC érzékelő; zárlatos vagy nyitva van valamelyik vezeték; meghibásodott a nyák.


   i80

   image   NEM

   Hiba az EEPROM és a mikroprocesszor közötti

   kommunikációban


   A készülék nem használható: nem lehet programot kiválasztani (*)


   Meghibásodott a nyák.


   i90


   NEM


   Szoftverkonfigurálási probléma

   A hiba a bekapcsoláskor jelentkezik: nem lehet programot kiválasztani (*)

   Meghibásodott a nyák. Hibás a szoftver konfigurációja.


   ib0


   NEM

   Turbidiméter hibája

   (Ha van:) kalibrálási idő túllépése.

   A program „erősen szennyezett” módban folyik tovább.

   Meghibásodott a turbidiméter; hibás az érzékelő vezetéke; meghibásodott a nyák.


   id0


   image   NEM


   Mosogatómotor hibája: nem érkezik jel a tachogenerátortól

   A szivattyú működik, de a generátor nem küld jelet.

   A fűtőelem kikapcsolt. Ha a hiba a meghatározott idő letelte után is

   fennáll, a mosogatószivattyú maximális sebességre kapcsol, és a

   készülék tárolja a hibakódot (nem

   szakítja meg a ciklust).


   Megszakadt vagy zárlatos a motor tekercselése; a motorba idegen tárgy szorult; hibás a mosogatómotor valamelyik vezetéke; meghibásodott a motor kondenzátora; leállt vagy zárlatos a tachogenerátor; meghibásodott a nyák.


   iF0


   image   NEM


   Utántöltési idő túllépése

   (3 alkalommal a T.S. időtúllépés során)


   A ciklus továbblép a következő szakaszba, de nem tölt be többé vizet, és nem is fűt. A hibakód a szárítási szakasz végén törlődik.

   Az edények fordítva vannak behelyezve; eltömődött a

   központi szűrő; túl sok hab képződött; szivárog a lefolyó szerelvény és a nyomáskapcsoló csatlakozása; meghibásodott a nyomáskapcsoló vagy annak érintkezői.


   (*) Ha nem tud belépni diagnosztikai módba, kapcsolja ki, majd vissza a készüléket, így kizárhatja az időszakos hibákat. A nyák cseréje előtt ellenőrizze áramellátását:

   • a tápkábel csatlakozását;

   • a harmonikus szűrő megfelelő működését;

   • az ajtókapcsoló érintkezőinek zárását.

 • FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD

  Ebben a módban:

 • SZERVIZ ÜZEMMÓD

  Ebben a módban érheti el a Szervizdiagnosztikai rendszert. A következő műveletek végezheti el:


  A funkció bekapcsolása:

   1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot

   2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba

   3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn

   4. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (kihagyva a nem használt állásokat), amíg az LE felirat jelenik meg a kijelzőn.

   5. A LED-ek tesztjének elvégzéséhez nyomja meg a S1 gombot


  1. Tesztciklus

   Ez egy lerövidített mosogatási program, amely lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy teszteljék a hagyományos mosogatási program során használt összes funkciót – azaz a rendszer gyakorlatilag egy normál ciklust szimulációját végzi el.


   A funkció bekapcsolása:

   1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot.

   2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba.

   3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn

   4. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (kihagyva a nem használt állásokat), amíg az LE felirat jelenik meg a kijelzőn

   5. A tesztciklus elvégzéséhez nyomja meg a S1 gombot


    A program elindul, és a normál ciklushoz hasonlóan folyik. Ezalatt használhatja a Szünet és Törlés funkciókat.

  2. „Extra öblítés” opció

   A funkció bekapcsolása:

   1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot.

   2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba

   3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn

   4. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (kihagyva a nem használt állásokat), amíg az E0 vagy E1 felirat jelenik meg a kijelzőn.

    1. E0 = kikapcsolva

    2. E1 = bekapcsolva

   5. A beállítás módosításához nyomja meg a S1 gombot


  3. Az Impulzus üzemmód kikapcsolása

   A funkció bekapcsolása:

   1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot.

   2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba

   3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn

   4. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (kihagyva a nem használt állásokat), amíg az P0 vagy P1 felirat jelenik meg a kijelzőn

    1. P0 = kikapcsolva

    2. P1 = bekapcsolva

   5. A beállítás módosításához nyomja meg a S1 gombot


  4. Kilépés a Szerviz és Felhasználói üzemmódokból


   Ha ki szeretne lépni ezekből a módokból, fordítsa a gombot KI állásba, majd kapcsolja ki a készüléket; vagy pedig várjon 60 másodpercet.