1. A riasztások gyors leolvasása

    Az utolsó riasztás akkor is megjeleníthető, ha a programválasztó gom nem a tizedik pozícióban van (diagnosztika) vagy ha a készülék normál működési módban van (pl. egy mosási program elvégzése közben):


    → Nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET gombot és a legközelebbi opció gombot egyszerre (mint amikor DIAGNOSZTIKAI üzemmódba kapcsol) legalább 2 másodpercig: a LED visszajelzők kikapcsolnak, majd megjelenítik az utolsó riasztást jelző villogási sorrendet.

    → A riasztás a szükséges ideig továbbra is látható, majd a kijelző visszatér a normál működéshez.

    → A riasztási rendszer leírását a következő bekezdésben találja: 8.2.

    → A riasztások megjelenítésekor a készülék tovább folytatja a ciklust vagy, ha programválasztási fázisban van, megtartja a korábban kiválasztott, a memóriában tárolt opciókat.


   2. Az utolsó riasztások törlése


A riasztás törlése előtt jegyezze fel az utolsó riasztást a „Szerviz megrendelési” űrlapra.A 3 – Z 3

TC4

A 5/6 – Z 5/6 – K 6.2


image


image 1. Válassza ki a diagnosztikai módot, majd fordítsa a programválasztó gombot a tizedik pozícióba (riasztások leolvasása).

 2. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot és a legközelebbi opció gombot egyszerre (ahogyan az ábrán

 3. Nyomja le a gombokat, amíg a LED visszajelző villogása megszűnik, és a kijelzőn az „E00” felirat megjelenik (legalább 5 másodperc).

látható).


Megjegyzés: Ezzel a művelettel törli az összes tárolt riasztást.


2010-dmm 37/79 599 73 69-20

10 RIASZTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA


Riasztás

Leírás

Lehetséges meghibásodás

Gép állapota/művelet

Visszaállítás

E00

Nincs riasztás


E11


Vízbetöltés nem lehetséges mosás közben

A csap zárva van vagy túl alacsony a víznyomás; a leeresztő cső

elhelyezése nem megfelelő; meghibásodott a vízbetöltő elektromágneses szelep; vízszivárgás a vízrendszerből a

nyomáskapcsolónál; a nyomáskapcsoló meghibásodott; meghibásodtak a vezetékek; meghibásodott az alaplap.


A ciklus leáll zárt ajtóval


INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS


E13


Vízszivárgás

A leeresztő cső elhelyezése nem megfelelő; a víznyomás túl

alacsony;

Meghibásodott a vízbetöltő elektromágneses szelep; A vízrendszerben a nyomáskapcsolónál szivárgás van/eltömődött; A

nyomáskapcsoló meghibásodott.


A ciklus leáll zárt ajtóval


INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS


E21


A vízleeresztés mosás közben nem lehetséges

A leeresztő cső megtört/eltömődött/nem megfelelően van elhelyezve;

a leeresztő szelep eltömődött/szennyezett; a vezetékek meghibásodtak; a vízleeresztő szivattyú meghibásodott; a nyomáskapcsoló meghibásodott; az alaplap meghibásodott.


A ciklus leáll

(2 próbálkozás után)


INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS

E23

A vízleeresztő szivattyú triakja

meghibásodott

A vezetékek meghibásodtak; A vízleeresztő szivattyú meghibásodott;

az alaplap meghibásodott.

Biztonsági vízleeresztés ciklus - A

ciklus leáll nyitott ajtónál.

VISSZAÁLLÍTÁS


E24

Meghibásodás a vízleeresztő

szivattyú triakjának érzékelő áramkörénél (nem megfelelő bemeneti feszültség a mikro-

processzornál)


Meghibásodott az alaplap.


Biztonsági vízleeresztés ciklus - A ciklus leáll nyitható ajtóval


VISSZAÁLLÍTÁS


E31

Meghibásodás az elektronikus

nyomáskapcsoló áramkörénél (a nyomáskapcsolótól érkező jelzésfrekvencia a túl magas vagy alacsony)


Vezetékek; Elektronikus nyomáskapcsoló; Alaplap;


A ciklus leáll zárt ajtóval


VISSZAÁLLÍTÁS


E32


Az elektronikus nyomáskapcsoló kalibrálási hibája

(Az elektronikus nyomáskapcsoló bizonytalan frekvenciájú jeleket generál a vízleeresztési fázisban)

A vízleeresztő cső megtört/eltömődött/nem megfelelően van

elhelyezve; Meghibásodott az elektromágneses szelep; A vízleeresztő szűrő eltömődött/szennyezett; A vízleeresztő szivattyú meghibásodott; nyomáskamra;

Szivárgás van a vízrendszerben a nyomáskapcsolónál; nyomáskapcsoló;

Vezetékek; alaplap;


A ciklus leáll


INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS


E35


Túlfolyás


A vízbetöltő elektromágneses szelep meghibásodott; Szivárgás van a vízrendszerben a nyomáskapcsolónál; Meghibásodott vezetékek; Meghibásodott a nyomáskapcsoló; az alaplap meghibásodott.

Ciklus megszakítva. Biztonsági

vízleeresztési ciklus. A vízleeresztő szivattyú tovább működik (5 perc be, majd 5 perc ki, stb.)


VISSZAÁLLÍTÁS


E38

A belső nyomáskamra eltömődött (a

vízszint nem változik a dob forgása után legalább 30 másodpercig)

Elszakadt a motorszíj; A vízrendszer a nyomáskapcsolónál eltömődött.


A fűtési fázist a készülék kihagyja

BE/KI VISSZAÁLLÍTÁS


Riasztás

Leírás

Lehetséges meghibásodás

Gép állapota/művelet

Visszaállítás


E41


Ajtó nyitva (20 mp. után)

Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zárva van-e;

Meghibásodtak a vezetékek; Meghibásodott a biztonsági ajtózár; Meghibásodott az alaplap.


A ciklus leáll

INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS


E42

Problémák az ajtózárral

Az ajtó 4 perc és 25 másodperc múlva is zárva marad.

Meghibásodtak a vezetékek; Meghibásodott a biztonsági ajtózár;

Elektromos áram átvezetés a fűtőelem és a földelés között; az alaplap meghibásodott.


A ciklus leáll

INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS

E43

Meghibásodott az ajtónyitás

késleltetési rendszer áramellátó triakja

Meghibásodtak a vezetékek; Meghibásodott a biztonsági ajtózár;

Meghibásodott az alaplap.

(Biztonsági vízleeresztési ciklus)

A ciklus blokkolva

VISSZAÁLLÍTÁS

E44

Hibásan érzékel az ajtónyitás

késleltető rendszer

Meghibásodott az alaplap.

(Biztonsági vízleeresztési ciklus)

A ciklus blokkolva

VISSZAÁLLÍTÁS


E45

Az ajtónyitás késleltetési rendszer

triakja hibásan érzékel (nem

megfelelő a mikroprocesszor bemeneti feszültsége).


Meghibásodott az alaplap.


(Biztonsági vízleeresztési ciklus) A ciklus blokkolva


VISSZAÁLLÍTÁS

E51

Rövidzárlat a motor áramellátó

triaknál.

Áramszivárgás a motornál vagy a vezetékeknél; az alaplap

meghibásodott;

A ciklus leáll nyitott ajtóval

(5 próbálkozás után)

BE/KI

E52

Nem érkezik jelzés a motor

tachometrikus generátorjától

Meghibásodtak a vezetékek; Meghibásodott a motor;

Meghibásodott az alaplap.

A ciklus leáll zárt ajtóval.

(5 próbálkozás után)

BE/KI


E53

A motor triak érzékelő áramköre

meghibásodott (nem megfelelő a mikroprocesszorhoz bemeneti feszültsége).


Meghibásodott az alaplap.


A ciklus blokkolva


VISSZAÁLLÍTÁS


E54

A motorrelé érintkezői beragadnak

(magas feszültségszint a relé kikapcsolásakor)

Áramszivárgás a motornál vagy a vezetékeknél; az alaplap meghibásodott;

A ciklus blokkolva (5 próbálkozás után)


VISSZAÁLLÍTÁS


E62

Túlmelegítés mosáskor (a víz

hőmérséklete magasabb mint 88 °C több mint 5 percig)


Meghibásodtak a vezetékek; a mosási ciklus NTC-szondája meghibásodott; a fűtőelem meghibásodott; az alaplap meghibásodott.


Biztonsági vízleeresztési ciklus A ciklus leáll nyitott ajtóval


VISSZAÁLLÍTÁS


E66

A fűtőelem áramellátó reléje

meghibásodott (ellentmondás az érzékelés és a relé állapota között)


Az alaplap meghibásodott;

Biztonsági vízbetöltés A ciklus leáll zárt ajtónál.

BE/KI VISSZAÁLLÍTÁS


E68

Áramelvezetés a földelésnél (a

rácsfeszültség különbözik a fő

értéktől)


Földzárlat a fűtőelem és a földelés között.


A fűtési fázist a készülék kihagyja

INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS


E69


A fűtőelem működése megszakad

Meghibásodtak a vezetékek; a mosási fűtőelem működése

megszakadt (a hőkioldó biztosíték kioldva); az alaplap meghibásodott.


----------------

START

BE/KI VISSZAÁLLÍTÁS

E6A

A fűtőrelé hibásan érzékel

Meghibásodott az alaplap.

A ciklus leáll zárt ajtóval.

VISSZAÁLLÍTÁS


E6H

A fűtőelem áramellátó reléje

meghibásodott (ellentmondás az

érzékelés és a relé állapota között)

Földzárlat a fűtőelem és a földelés között. Meghibásodott az alaplap.

Biztonsági vízbetöltés A ciklus leáll zárt ajtónál.

BE/KI VISSZAÁLLÍTÁS


E71

A mosási ciklus NTC-szondája

meghibásodott (rövidzárlat vagy nyitva)

Meghibásodtak a vezetékek; A mosási ciklus NTC-szondája

meghibásodott; Meghibásodott az alaplap.


A fűtési fázist a készülék kihagyja


INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS


Riasztás

Leírás

Lehetséges meghibásodás

Gép állapota/művelet

Visszaállítás


E74


A mosási ciklus NTC-szondája nem megfelelően van elhelyezve

Meghibásodtak a vezetékek; a mosási ciklus NTC-szondája nem megfelelően van elhelyezve; az NTC-szonda meghibásodott; az alaplap meghibásodott.


A fűtési fázist a készülék kihagyja


INDÍTÁS/ VISSZAÁLLÍTÁS

E83

Hiba a programválasztó

kiolvasásában

Az alaplap meghibásodott (helytelen konfigurációs adatok).

A ciklus törölve

INDÍTÁS/

VISSZAÁLLÍTÁS


E86


Programkapcsoló konfigurációs hiba


Kijelző kártya


----------------

START

BE/KI VISSZAÁLLÍTÁS


E91


Kommunikációs hiba az alaplap és a kijelző között

Meghibásodtak a vezetékek; A vezérlő/kijelző nyomtatott áramköri lap

meghibásodott Meghibásodott az alaplap.


----------------


VISSZAÁLLÍTÁS


E92

Ellentmondásos kommunikációs az

alaplap és a kijelző között (inkompatibilis verziók)

Nem megfelelő vezérlő/kijelző PCB;

Nem megfelelő PCB (nem kompatibilis a modellel).


A ciklus blokkolva


BE/KI

E93

Készülék konfigurálási hiba

Meghibásodott az alaplap (helytelen konfigurációs adatok);

A ciklus blokkolva

BE/KI

E94

A mosási ciklus helytelen

konfigurálása

Meghibásodott az alaplap (helytelen konfigurációs adatok);

A ciklus blokkolva

BE/KI

E97

Ellentmondás a programválasztó

gomb és a ciklus konfiguráció között

Meghibásodott az alaplap (helytelen konfigurációs adatok);

A ciklus blokkolva

VISSZAÁLLÍTÁS


E9C


Kijelző tábla konfigurációs hiba


Kijelző kártya


----------------

START

BE/KI VISSZAÁLLÍTÁS


EC4


AGS feszültségérzékelő meghibásodott.


Az alaplap meghibásodott.

A centrifugálási sebesség

lecsökkentve 150 ford./perc biztonsági értékre


VISSZAÁLLÍTÁS

EF1

A lefolyószűrő eltömődött

(túl hosszú leeresztési fázis)

A lefolyószűrő eltömődött/szennyezett.

A lefolyócső eltömődött/megtört/túl magasan van.

Figyelmeztetés jelenik meg a ciklus

végén.

INDÍTÁS/

VISSZAÁLLÍTÁS


EF2

Túl sok mosópor

(túl sok hab képződik a leeresztési fázisok során)

Túl sok mosóport adagoltak; A lefolyócső megtört/eltömődött; A lefolyószűrő eltömődött/szennyezett.

A figyelmeztetés 5 próbálkozás után

jelenik meg vagy a megfelelő LED jelez.


VISSZAÁLLÍTÁS

EF3

A vízszabályozó rendszer hibát jelez

Víz szivárog az alapkeretbe; A vízszabályozó rendszer

meghibásodott.

A készülék üríti a vizet

BE/KI

VISSZAÁLLÍTÁS

EF5

Egyenetlen súlyeloszlás

A készülék az utolsó centrifugálási fázist kihagyta.

----------------

INDÍTÁS/

VISSZAÁLLÍTÁS

EF6

Visszaállítás

Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az alaplapot.

Nincs elvégzendő művelet

----------------

EH1

A készülék tápellátási frekvenciája

túl magas vagy alacsony

Hiba a tápellátási hálózatnál (nem megfelelő/nem működik);

meghibásodott az alaplap.

Várja meg a névleges

frekvencia feltételek teljesülését.

BE/KI

EH2

A tápellátás feszültsége túl magas

Hiba a tápellátási hálózatnál (nem megfelelő/nem működik);

meghibásodott az alaplap.

Várja meg a névleges

feszültségi feltételek teljesülését.

BE/KI

EH3

A tápellátás feszültsége túl alacsony

Hiba a tápellátási hálózatnál (nem megfelelő/nem működik);

meghibásodott az alaplap.

Várja meg a névleges

feszültségi feltételek teljesülését.

BE/KI