MOSOGATÓGÉPEK


image


image


image


imageHIBAKÓDOK

Amennyiben olyan rendellenesség merül fel, amely megakadályozza a készülék megfelelő működését, az áramköri lap aktiválja biztonsági rendszert, amely a legtöbb esetben megszakítja a mosogatási ciklust. A készülék memóriája tárolja az utolsó három hibakódot. Egy szakember különleges eljárással elő tudja hívni a memóriában tárolt összes hibakódot. A felhasználó csak négy aktuális hibakódot láthat.

Amikor a készülék valamilyen hibakódot ír ki, a ciklus végét jelző LED is villog.


 1. A hibakódok táblázata  Hibakód

  A ciklus végét

  jelző LED villanásainak

  száma

  Megjelenik

  a felhasználó

  nak?


  A hiba leírása


  Készülék állapota


  Lehetséges okok


  i10


  1


  igen

  Vízfeltöltési idő túllépése

  (A nyomáskapcsoló nem áll vissza zárt vagy TELE állásba 90 másodperc statikus töltés után, vagy pedig egyszer sem vált TELE állásba a dinamikus, 2800 f/p sebességű töltés első 60 másodperce alatt.)


  A vízleeresztő szivattyú bekapcsol, majd a ciklus leáll.

  Zárva van a vízcsap; túl alacsony a víznyomás; meghibásodott a töltő mágnesszelep vagy valamelyik vezetéke; elzáródott a nyomáskapcsoló hidraulikus vezetéke; meghibásodott a szintszabályozó nyomáskapcsoló vagy valamelyik vezetéke; meghibásodott a nyák (zárlatos a mágnesszelep triak egysége).


  i20


  2


  igen

  Vízleeresztési idő túllépése

  (A nyomáskapcsoló nem áll vissza ÜRES állásba két vízleeresztési szakasz – 120 másodperc – után.)


  A vízleeresztő szivattyú bekapcsol, majd a ciklus leáll.

  Elzáródott a lefolyórendszer; a vízleeresztő szivattyú leállt

  vagy elakadt (idegen tárgy szorult bele); a szintszabályozó nyomáskapcsoló TELE (1-3) állásban leblokkolt; elzáródott a nyomáskapcsoló hidraulikus vezetéke; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott az áramköri lap.


  i30


  3


  igen


  A túlfolyásgátló eszköz közbelépése

  (bekapcsol a vízleeresztő szivattyú)


  A ciklus félbeszakad, és bekapcsol a vízleeresztő szivattyú.

  Víz szivárog az üstből, a lefolyó szerelvényből vagy

  valamilyen csatlakozásnál (szivattyú, felső szórókar vezetéke stb.); a lebegő érzékelőt valami mechanikusan blokkolja; meghibásodott a mikrokapcsoló; a töltő mágnesszelepet valami mechanikusan blokkolja; meghibásodott az áramköri lap (zárlatos a mágnesszelep triak egysége); hibás valamelyik vezeték.


  i50


  5


  igen


  Zárlatos a motor triak egysége

  (A mosogatószivattyú maximális sebességen működik.)

  A készülék vizet tölt be a meghatározott

  szintig (ha szükséges), kikapcsolja a többi aktuátort, megszakítja a ciklust. A mosogatómotor maximális sebességen működik, és megjelenik ez a hibakód.


  Meghibásodott az áramköri lap.


  i60


  6


  igen


  Túlmelegedés

  (A hőmérséklet túllépte a 78°C-ot.)


  A ciklus félbeszakad, és bekapcsol a vízleeresztő szivattyú.

  Meghibásodott a fűtőelem; nyitva van a biztonsági

  hőkapcsoló;

  hibás valamelyik vezeték; meghibásodott az NTC érzékelő (hőátmenete);

  gyenge a vízáramlás az üstben; meghibásodott

  a mosogatószivattyú (sérült a lapát); meghibásodott a fő áramköri lap  Hibakód

  A ciklus végét

  jelző LED villanásainak és a sípolások száma

  Megjelenik a felhasznál ónak?


  A hiba leírása


  Készülék állapota


  Lehetséges okok


  i60


  6


  nem


  Fűtési idő túllépése

  (A készülék hárompercenként ellenőrzi a hőmérsékletet, és minden alkalommal nagyobb értéket kell kapnia.)


  A program fűtés nélkül folytatódik (a mosogatás eredménye valószínűleg nem lesz megfelelő).

  meghibásodott a fűtőelem; aktiválódott a biztonsági hőkapcsoló; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott az NTC érzékelő (gyenge a hőátmenet); gyenge a vízáramlás az üstben; meghibásodott a mosogatószivattyú (levált a lapát); meghibásodott az áramköri lap.


  i70


  7


  nem


  Zárlatos vagy nyitva van az NTC érzékelő

  A program fűtés nélkül folytatódik (a

  mosogatás eredménye valószínűleg nem lesz megfelelő).


  meghibásodott az NTC érzékelő; zárlatos vagy szakadt valamelyik vezeték; meghibásodott az áramköri lap.

  i80

  8


  nem

  A mikroprocesszor és az EEPROM nem

  kommunikál

  A készülék nem használható: nem lehet semmit kiválasztani (*)


  Meghibásodott az áramköri lap.

  i90

  9


  nem

  Szoftverkonfigurálási probléma

  A hiba a bekapcsoláskor jelentkezik: nem lehet semmit kiválasztani (*)

  Meghibásodott az áramköri lap.

  (Hibás a szoftver konfigurációja.)

  ib0

  11


  nem

  Turbidiméter hibája

  (ha van): kalibrálási idő túllépése

  A program „erősen szennyezett” módban folyik tovább.

  Meghibásodott a turbidiméter; hibás az érzékelő vezetéke; meghibásodott az áramköri lap.


  id0


  13


  nem


  Mosogatómotor hibája: nem érkezik jel a tachogenerátortól

  (A szivattyú működik, de a generátor nem küld jelet.)

  A fűtőelem ki van kapcsolva. Ha a

  hiba a beállított idő letelte után is fennáll, a mosogatószivattyú maximális sebességre kapcsol, és a készülék tárolja a hibakódot (nem szakítja meg a ciklust).


  Megszakadt vagy vagy zárlatos a motor tekercselése; a motorba idegen tárgy szorult; hibás a mosogatómotor valamelyik vezetéke; meghibásodott a motor kondenzátora; leállt vagy zárlatos a tachogenerátor; meghibásodott az áramköri lap.


  iF0


  15


  nem


  Utántöltési idő túllépése

  (3 alkalommal a T.S. időtúllépés során)


  A ciklus továbblép a következő szakaszba, de nem tölt be több vizet, és nem is fűt. A hibakód a szárítási szakasz végén törlődik.

  Az edények fordítva vannak behelyezve; eltömődött a

  központi szűrő; túl sok hab képződött; szivárog a lefolyó szerelvény és nyomáskapcsoló csatlakozása; meghibásodott a nyomáskapcsoló vagy annak érintkezői.


  (*) Ha nem tud belépni diagnosztikai módba, kapcsolja ki, majd vissza a készüléket, így kizárhatja az időszakos hibákat. Az áramköri lap cseréje előtt ellenőrizze áramellátását:

  Ø a tápkábel csatlakozását;

  Ø a harmonikus szűrő megfelelő működését;

  Ø az ajtókapcsoló érintkezőinek zárását;

  Ø az áramköri lapon lévő csatlakozók és a harmonikus szűrő közti vezetékek folyamatosságát.

 • FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD

  Ebben a módban:

  • módosíthatja a regenerációs szint beállítását (a vízkeménységtől függően);

  • be- vagy kikapcsolhatja az öblítőszer adagolását.


   image

   1. Regenerációs szint kiválasztása

    A funkció bekapcsolásához:


    1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az S1 gombot.


    2. Forgassa a gombot az 1. állásba:

     Ø Villogni kezdenek az LD0 és LD1 LED-ek.

     Ø Engedje el az S1 gombot.


     image

    3. Nyomja meg az S1 gombot.

    Ø A választott regenerációs szintet a ciklus végét jelző LED mutatja úgy, hogy szabályos időközönként felvillan. A LED villogásának értelmezését az alábbi táblázatban találhatja.

    A regenerációs szint növeléséhez nyomja meg az

    S1 gombot. A regenerációs szintek értékei:    Szint


    A ciklus végét jelző LED

    villanásainak száma

    A regenerációs műveletek között utántöltött víz mennyisége

    A regenerációs mágnesszelep nyitásának ideje

    Az üstben lévő választókap csoló állása


    A kezelt víz keménységi foka

    Szám

    Liter

    Mp.

    Szám

    º F (TH)

    º D (dH)

    1

    1

    - - -

    0

    1

    0 > 7

    0 > 4

    2

    2

    130

    240

    1

    8 > 18

    4 > 10

    3

    3

    94

    240

    1

    19 > 25

    11 > 14

    4

    4

    70

    240

    1

    26 > 32

    15 > 18

    * 5

    5

    53

    240

    2

    33 > 39

    19 > 22

    6

    6

    37

    240

    2

    40 > 50

    23 > 28

    7

    7

    20

    240

    2

    51 > 64

    29 > 36

    8

    8

    15

    240

    2

    65 > 75

    37 > 42

    9

    9

    10

    240

    2

    76 > 90

    43 > 50

    10

    10

    3

    2x240

    2

    91 > 125

    51 > 70

    * „5” = a gyárban beállított érték Üstben lévő választókapcsoló állása: „2”

 • SZERVIZ ÜZEMMÓD

  Ebben a módban érheti el a Szervizdiagnosztikai rendszert. A következő műveletek végezheti el:

  • kiolvashatja és törölheti a hibakódokat;

  • szabályozhatja a készülék alkatrészeinek működését;

  • elindíthatja a Szervizdiagnosztikai módot.


   1. A hibakódok kiolvasása és meghatározott részegységek bekapcsolása

    image

    A funkció bekapcsolásához:

    1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az S1 gombot.T

    2. Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban az 5. állásba:

    Ø Villogni kezdenek az LD0 és LD1 LED-ek.

    Ø Engedje el az S1 gombot.

    Ø Nyomja meg az S1 gombot.

    Ø Megjelenik az első tárolt hibakód, és a ciklus végét jelző LED villog, majd kialszik. A LED villogásának értelmezését a fenti táblázatban találhatja.

    image

    1. A második hibakód megjelenítéséhez nyomja meg újra az S1 gombot.

    2. A harmadik hibakód megjelenítéséhez nyomja meg újra az S1 gombot.

    3. Az S1 negyedik lenyomásától bekapcsolja a

    berendezés meghatározott részegységét:

    Ø 4. lenyomás: regenerációs mágnesszelep;

    Ø 5. lenyomás: vízleeresztő szivattyú;

    Ø 6. lenyomás: vízfeltöltő mágnesszelep (a meghatározott vízszint eléréséig);

    Ø 7. lenyomás: fűtőelem (ha a vízszint megfelelő);

    Ø 8. lenyomás: mosogatószivattyú;

    Ø 9. lenyomás: mosogató- és öblítőszertartó;

    Ø 10. lenyomás: szárítóventilátor;

    image

    Ø 11. lenyomás: az első hibakód megjelenítése (elölről kezdődik a sorozat). Mindegyik pozíció újból behívható az S1 megfelelő számú megnyomásával.


    Az alkatrészek csak az ajtó becsukásakor kerülnek áram alá.

    Ha 60 másodpercig nem nyomja meg az S1 gombot, a készülék automatikusan kilép a diagnosztikai üzemmódból.


   2. A hibakódok törlése és a LED-ek tesztelése

    A hibakódokat megtekintés után ajánlott törölni, ily módon:

  • a hibakódok kiolvasása után ellenőrizheti, hogy a hiba a diagnosztikai tesztek során felmerül-e;

   image

  • a javítás után ellenőrizheti, hogy a hiba a tesztciklusban felmerül-e.


  A funkció bekapcsolásához:

  1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az S1 gombot.

  2. Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban az 5. állásba:

   Ø Villogni kezdenek az LD0 és LD1 LED-ek.

   Ø Engedje el az S1 gombot.


  3. Forgassa a gombot a 4. állásba.


  599 72 95-27

  image

  Ø Nyomja meg az S1 gombot.

  Ø Az összes LED villogni kezd, ez 30 másodpercig tart.

  1. Tesztciklus

   Ez egy lerövidített mosogatási program, amely lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy teszteljék a hagyományos mosogatási program során használt összes funkciót – azaz a rendszer gyakorlatilag egy normál ciklust szimulációját végzi el.


   1. A ciklus kiválasztása

    A funkció bekapcsolásához:


    1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az S1 gombot.


    2. Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban az 5. állásba.

     Ø Villogni kezdenek az LD0 és LD1 LED-ek.

     Ø Engedje el az S1 gombot.


    3. Forgassa a gombot az 3. állásba.

    Ø Nyomja meg az S1 gombot.

    Ø Elindul a program, és a normál ciklushoz hasonlóan folyik. Ezalatt használhatja a Szünet és Törlés funkciókat.

    image

    image


    11.4 Kilépés a Szerviz és Felhasználói üzemmódokból


    Ha ki szeretne lépni ezekből a módokból, fordítsa a gombot KI állásba, majd kapcsolja ki a készüléket; vagy pedig várjon 60 másodpercet: ekkor világítanak a LED-ek, és a készülék visszatér programválasztási módba.