Electrolux mosogatógép hibakódHibakódok


Riasztáskezelés
A „ProClean/RealLife” készülékekben a riasztási kódok riasztási család és aktuális riasztás formájában vannak meghatározva, a kijelzésük:

iXY


align="center">i = riasztás jelzése X = riasztási család Y = Aktuális riasztásFigyelem:
Csak a riasztási család kódja jelenik meg a felhasználó számára. A teljes riasztási kód tárolása a gép három riasztási memóriájában történik. Az új riasztási kód mentése csak akkor történik meg, ha eltér az utoljára eltárolt kódtól. A három legutóbbi riasztási kód csak szerviz módban vagy a Sidekick eszköz használata esetén jelenik meg. Kijelzővel ellátott készülékeknél (pl. “DIVA”) a riasztásokat a program vége LED villogásainak száma jelzi, pl.: i10=1 villanás, i50=5 villanás, iB0=11 villanás


A riasztások leírása
„i00” kódcsalád: Alacsony tápfeszültség
Az elektronika úgy vezérli a mosogatógépet, hogy az meghatározott feszültségtartományban működjön. Ha egy mosogatási ciklus közben a feszültség az alsó határérték alá esik, az elektronika leállít minden műveletet, és szünetelteti a ciklust. Az „i00” hibakód jelenik meg. A feszültség alsó határértéke 180 V. Amikor a feszültség eléri a 186 V-ot, az elektronika újraindul, és folytatódik a mosogatási ciklus. Az „i00” hibakód törlődik. Amennyiben a feszültség túllépi a felső határértéket, a készülék nem hajt végre semmilyen különleges szoftveres műveletsort.

FONTOS: a készülék memóriája nem tárolja az „i00” hibakódot, így nem kérdezhető le szerviz üzemmódban.

„i10” kódcsalád: Vízcsap elzárva

„i10” kód – statikus töltés során

Ez a riasztási kód az elzárt vízcsapból adódó problémákat jelzi a program elején. Olyan a beállítása, hogy érzékelje a statikus vízbetöltésnél fellépő hibákat. Egy szivattyúzási fázist hajt végre, mielőtt hibát jelez a felhasználónak.
- Hang és optikai jelzés, a készülék beállításaitól függően; a program újraindítható.
- A vízszint nem érte el a szükséges értéket a beállított időtartamon belül.
- A feltöltő mágnesszelep nyitásakor kezdődik az időtartam számlálása.
- A feltöltő mágnesszelep zárásakor az időtartam számláló nullázódik.
- Leeresztésre kerül a víz, mielőtt hibaállapotot jelez a felhasználónak.
- Beállított időtartam: Normál 90 mp; Tesztprogram = 30 mp (az időtartamok eltérhetnek, mivel azok a mosogatóprogram jellemzőiben vannak meghatározva).

„i11” kód – dinamikus töltés során

- Hang és optikai jelzés, a készülék beállításaitól függően; a program újraindítható.
- A vízszint nem érte el a szükséges értéket a beállított időtartamon belül.
- A feltöltő mágnesszelep nyitásakor kezdődik az időtartam számlálása.
- A feltöltő mágnesszelep zárásakor az időtartam számláló nullázódik.
- Leeresztésre kerül a víz, mielőtt hibaállapotot jelez a felhasználóna.
- Beállított időtartam: Normál 120 mp; Tesztprogram = 60 mp (az időtartamok eltérhetnek, mivel azok a mosogatóprogram jellemzőiben vannak meghatározva).

„i20” kódcsalád: Leeresztési problémák

- Hang és optikai jelzés, a készülék beállításaitól függően; a program újraindítható.
- A vízszint nem érte el a visszakapcsolási szintet a beállított időtartamon belül.
- A leeresztő szivattyú aktiválásakor kezdődik az időtartam számlálása.
- A leeresztő szivattyú normál leállása esetén törlődik a számláló.
- Beállított időtartam: Normál 90 mp; Tesztprogram = 60 mp.

„i30” kódcsalád: Vízszabályozás

„i30” kód
- Hang és optikai jelzés, a készülék beállításaitól függően; ebben a riasztási állapotban a program automatikusan újraindul.
- Ha ilyen riasztás történik, akkor a leeresztő szivattyú aktiválódik.
- Beállított időtartam: 10 mp.

„i40” kódcsalád: analóg nyomáskapcsoló

„i41” kód

- Riasztás keletkezik, ha 1 másodpercig nem érkezik jel az analóg nyomáskapcsolótól, vagy a jel a megengedett tartományon kívül van.
- A program megszakad és hibajelzés történik.

„i42” kód

- Riasztás keletkezik, ha az érzékelőből érkező jel nem elég stabil, vagy az üres készülékre meghatározott tartományon kívül van.
- A leeresztő szivattyú működése közben vagy röviddel azután történik a kalibrálás annak biztosításához, hogy a nem megfelelően záró visszaáramlási szeleptől visszaáramló víz ne befolyásolja a kalibrálást.

„i50” kódcsalád: Motor problémák

„i51” kód – aszinkron motor

- Hang és optikai jelzés, a készülék beállításaitól függően; a program szünetel.
- Szoftver általi aktiválás nélkül működik a keringtető szivattyú, feltételezhetően egy zárlat miatt
- Nem kapcsolódik be a fűtés.
- Ha riasztás történik, a vízfeltöltő mágnesszelep bekapcsol, amíg el nem éri a nyomás a kapcsolási pontot, majd a program leáll.
- Beállított időtartam: 8 mp.

„i52” kód – szinkron motor

- Riasztás keletkezik, ha kb. 1,3 A-es rendkívül nagy áramot észlel.

„i53” kód – aszinkron motor

- Riasztás keletkezik, ha 1,3 A-nél nagyobb maximálisan megengedett áramot észlel.

„i54” kód – inverter motor forgórész blokkolva van

- Riasztás keletkezik, ha a motor indításakor vagy a működése során blokkolt állapotot észlel.
- Az okok szennyeződés, túl nagy terhelés vagy a lapátkerék mechanikai problémái lehetnek.

„i55” kód – motor vezérlőkártya túlfeszültség

- Riasztás keletkezik, ha 400 V-nál nagyobb feszültséget észlel a motor vezérlőkártyán.

„i56” kód – motor vezérlőkártya feszültséghiány

- Riasztás keletkezik, ha 255 V-nál alacsonyabb feszültséget észlel a motor vezérlőkártyán.

„i57” kód

- Riasztás keletkezik, ha 440 V-nál magasabb vagy 215 V-nál alacsonyabb feszültséget észlel a motor vezérlőkártyán.

„i58” kód – mosogatószivattyú csatlakozó

- Riasztás keletkezik, ha szivattyú csatlakozási hibát észlel a motoráramok mérése alapján.
- Beállított időtartam: 2 mp.

„i59” kód – árammérési hiba a motor vezérlőkártyán

- Riasztás keletkezik, ha a motor vezérlőkártya áramértékeinek kiolvasásakor hibát érzékel.
- A három motorfázis áramainak összegét ellenőrzi, melynek közel nullának kell lennie: ha 300 ms-nál hosszabb ideig 40 mA-nél nagyobb az összeg, akkor ezt hibaként érzékeli.

„i5A” – mosogatószivattyú túlmelegedés

- belső figyelmeztetés keletkezik, ha a mért áramok alapján végzett belső számítások szerint feltételezhető, hogy a hőmérséklet túllépte a normál határokat (200 °C – 40 °C-os tűréssel a mérési és számítási hibahatár miatt).
- Riasztás keletkezik, ha 178 °C küszöbértéknél nagyobb az érték.

„i60” kódcsalád: Fűtőelem problémák

„i60” kód – fűtőelem

- A riasztási kódot a memóriában tárolja, és csak szerviz módban jelenik meg a kijelzőn; a fűtőelem aktiválása nélkül folytatódik a program.
- A fűtés során ellenőrzi a hőmérséklet emelkedésének lépéseit, 3 percenként újraindul az ellenőrzés.
- E 3 percen belül legalább 1 °C-kal kell a hőmérsékletnek emelkednie.

„i61” kód – fűtőelem túlmelegedés

- Ha 78 °C feletti vízhőmérsékletet észlel, akkor a program leáll.

„i70” kódcsalád: NTC probléma

„i70” kód

- A riasztási kódot a memóriában tárolja, és csak szerviz módban jelenik meg a kijelzőn; a fűtőelem aktiválása nélkül folytatódik a program.
- A program elindítása után azonnal megkezdődik az ellenőrzés.
- Az NTC pólusai között mért feszültségnek 0,04 – 4,7 V tartományban kell maradnia.
- Beállított időtartam: 10 mp.

„i90” kódcsalád: Konfigurációs probléma

„i91” kód

- Nem lehetséges a programindítás, csak a készülék ki- majd bekapcsolásával lehet megszüntetni.
- A fő áramköri lap azonosítási kérésének nem felel meg a kijelző áramköri lap válasza.

„i92” kód

- Riasztás keletkezik, ha a mosogatóprogramok konfigurációs ellenőrzése hibás eredményt ad.

„iB0” kódcsalád: Zavarosság érzékelő probléma

„iB0” kód – zavarosság érzékelő

- Riasztás keletkezik, ha a kalibrálás nem fejeződik be 15 mp-en belül.
- A mosogatóprogram lefut, de a szennyezettségi érték a “magas” beállítást kapja.

„iC0” kódcsalád: Kommunikációs probléma

„iC0” kód – kijelző áramköri lap kommunikáció

- Hibajelzés keletkezik, ha a kommunikációs rendszer nem érzékel egyetlen kijelző áramköri lapot sem.

„iC1” kód - A kommunikáció visszaállítására irányuló 3 sikertelen kísérlet után hibajelzés keletkezik.

„iC2” kód

- Leállítja a programot, mely automatikusan folytatódik, ha a riasztási feltétel már nem áll fenn.

„iC3” kód – Alaplap, illetve motor vezérlőkártya közötti kommunikáció

- Riasztás keletkezik, ha az alaplap és a motor vezérlőkártya közötti kommunikáció nem indul el.
- Hang és optikai jelzés, a készülék beállításaitól függően; a program automatikusan újraindul, ha a riasztási feltétel már nem áll fenn.

„iD0” kódcsalád: Fordulatszámmérő probléma

„iD0” kód – nincs jel

- A riasztási kódot a memóriában tárolja, és csak szerviz módban jelenik meg a kijelzőn; új ellenőrzés minden új lépésnél.
- Ha működő mosogatószivattyú esetén 30 mp-en belül nincsenek fordulatszám jelek, akkor maximális sebességre állítja a motor fordulatszámát, és kikapcsolja a fűtőelemet.

„iD1” kód

- A riasztási kódot a memóriában tárolja, és csak szerviz módban jelenik meg a kijelzőn.
- Ha működő mosogatószivattyú esetén 5 mp-en belül nem észlel fordulatszám jeleket, akkor ideiglenesen kikapcsolja a fűtőelemet. Ha 30 mp elteltével még nem észlel fordulatszám jeleket, akkor D0 hiba üzemmódra tér át a készülék.

„iE0” kódcsalád: Áramlásmérő pozíció

- A riasztási kódot a memóriában tárolja, és csak szerviz módban jelenik meg a kijelzőn; új ellenőrzés minden új lépésnél.
- Riasztás keletkezik, ha az áramlásmérő maximum 120 mp elteltével nem éri el a kívánt helyzetet; kikapcsolja a fűtőelemet.
- Ha 15 mp elteltével nem változik az áramlásmérő jele, akkor 2 másodpercre leállítja a szoftver a helyzetbeállítást, majd legfeljebb 120 mp után újraindítja.

„iF0” kódcsalád: Túltöltés

„iF0” kód

- A riasztási kódot a memóriában tárolja, és csak szerviz módban jelenik meg a kijelzőn; a program folytatódik.
- Hibakód keletkezik, ha a halmozott feltöltési idő meghaladja a határértéket.
- A töltési idők minden egymást követő vízfeltöltésnél halmozódnak, és minden vízleeresztésnél nullázódnak.
- Ha riasztást észlel, akkor nem kapcsolja be a fűtőelemet, és figyelmen kívül hagyja a soron következő feltöltéseket.

„iF1” kód

- A riasztási kódot a memóriában tárolja, és csak szerviz módban jelenik meg a kijelzőn.
- Riasztás keletkezik, ha a vízszint 4 mp-nél hosszabb ideig túllépi a biztonsági szintet.
- Vízleeresztési fázis mindaddig, míg a vízszint a biztonsági szint alá nem ér.
- A mosogatóprogram csak akkor folytatódik, ha ez a feltétel teljesül.