background image
19. Hibakijelz¨¦sek
EDW1500 /1503(VGA) ¨C EDW1100 /1003 (VGA) ¨C EDW2000-n¨¦l
V¨¢s¨¢rl¨® ¨¢ltal l¨¢that¨®
hiba kijelz¨¦s
Hiba¨¹zenet beh¨ªv¨¢sa
(szerviz)
Hiba
Kijelzõben
l¨¢that¨®
EDW 1500
Kijelz¨¦s
v¨¦ge¡± LED-
del
EDW 1100
Hangjelz¨¦s
(beep-ek
sz¨¢ma)
(ha van)
Kijelzõ
PAA
AK
Kijelzo
PAA
AK
Kimenet
jelzõl¨¢mp¨¢n
kereszt¨¹l
Rôvid magyar¨¢zat
Mi trt¨¦nik?
V¨ªzcsap z¨¢rva
1 x villog
1x
V¨ªz LED
Pressostat
a
kapcsol¨¢si
pontot
60mp ut¨¢n nem ¨¦ri el.
Program le¨¢ll ¨¦s nem orvosolhat¨®
a program gomb megnyom¨¢s¨¢val.
Ha a hib¨¢t nem pontos¨ªtotta ¨¦s a
programgomb
benyomott
¨¢llapotban van, a g¨¦p sz¨¢razon fut
a kvetkezo alprogramig.
ür¨ªto szivatty¨²
2 x villog
2 x
-
Pressostat reset pontj¨¢t 120 mp
ut¨¢n sem ¨¦ri el. Program meg¨¢ll.
Program
meg¨¢ll
¨¦s
a
programgomb megnyom¨¢s¨¢val a
hiba
megsz¨¹ntet¨¦se
ut¨¢n
folytat¨®dik.
Aqua-control
3 x villog
3 x
-
Aqua Kontrol Rendszer kôzvetlen¨¹l
kikapcsolja a m¨¢gnest.
Program meg¨¢ll ¨¦s automatikusan
¨²jraindul, ha a hib¨¢t megsz¨¹ntette.
Keringtetô
szivatty¨² ¨C Triac
z¨¢rlat
5 x villog
5 x
-
B¨¢r a keringtetô szivatty¨² nincs
kiv¨¢lasztva, a fordulatsz¨¢m jeleket
felismeri.
Program meg¨¢ll ¨¦s a v¨ªzfeltölt¨¦s a
pressostat reset pontj¨¢ig tart.
Fût¨¦s
6 x villog
6 x
-
Fût¨¦s
alatt
az
1,5K-t¨®l
a
hõfokemelked¨¦st nem ¨¦rz¨¦keli
A
program
v¨¦gig
megy,
füt¨¦s
funkci¨® n¨¦lk¨¹l.
NTC ¨¦rz¨¦kelo
7 x villog
7 x
-
NTC
szenzor
szakadt,
vagy
z¨¢rlatos.
A
program
v¨¦gig
megy,
füt¨¦s
funkci¨® n¨¦lk¨¹l.
EEPROM
8 x villog
8 x
-
Kommunik¨¢ci¨®s hiba az EEPROM-
n¨¢l
Ellenorzõ ôsszeg
MCF/CCF
9 x villog
9 x
-
MCF, vagy CCF összegz¨¦s nem
megfelelõ. Csak bekapcsol¨¢s ut¨¢n
ismerhetõ fel.
Programv¨¢laszt¨¢s nem lehets¨¦ges.
ON/OFF LED vil¨¢g¨ªt.
Sz¨®r¨®kar
blokkolva
10 x villog
10 x
Sz¨®r¨®kar LED
Az ajt¨® nyit¨¢sa, vagy z¨¢r¨¢sa, vagy
¨¢ramsz¨¹net ut¨¢n minden program,
vagy
minden
alprogram
elkezdõdik,
sz¨®r¨®kar
forg¨¢sa
ellenõrzött ¨¦s ki¨¦rt¨¦kelt.
Hibakijelz¨¦s
a
sz¨®r¨®kar
fordulatsz¨¢m felismer¨¦s¨¦ig, vagy
ha
addig,
ameddig
nincs
szab¨¢lyz¨¢s.
Folyad¨¦k
zavaross¨¢g
szerzor
11 x villog
11 x
-
A folyad¨¦k zavaross¨¢g¨¢t ¨¦rz¨¦kelõ
jel sz¨¹ks¨¦ges a kalibr¨¢l¨¢shoz, 15
mp alatt nem ¨¦ri el.
Program
folyamat
ennek
megfeleloen alkalmazkodik.
background image
Kommunik¨¢ci¨®s
hiba
12 x villog
12 x
-
Kommunik¨¢ci¨®s hiba a felhaszn¨¢l¨®i
interf¨¦sszel.
K¨¦sz¨¹l¨¦k meg¨¢ll ¨¦s v¨¢r addig,
am¨ªg a kommunik¨¢ci¨® rendezõdik.
Fordulatsz¨¢m
13 x villog
13 x
-
Keringtetõ szivatty¨² kiv¨¢lasztva, de
5-20
mp-ig
nincs
fordulatsz¨¢m
felismer¨¦s.
A keringtetõ szivatty¨² szab¨¢lyz¨¢s
n¨¦lk¨¹l van, füt¨¦s kikapcsol. Ez a
funkci¨®
l¨¦p¨¦senk¨¦nt
ker¨¹l
ellenõrz¨¦sre.
Tölt¨¦si idõ hiba
15 x villog
15 x
-
Idõhat¨¢r a feltölt¨¦s alatt t¨²ll¨¦pett.
Nincs
tov¨¢bbi
v¨ªzfeltölt¨¦s.
Egy
teljes szivatty¨²z¨¢si ciklus ut¨¢n a
hiba resetel¨¦sre ker¨¹l.